Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid

Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid

10 okt 2017,

Visie en samenhang op het gebied van veiligheid. Daaraan ontbreekt het in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Coalitie voor Veiligheid, waarin de veiligheidsbonden zich verenigen, in een eerste reactie op het regeerakkoord van Rutte III. Marcel Smit (voorzitter van Justitievakbond Juvox): “Het is tijd dat er voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid.”

Ruud Vermeulen namens de defensiebonden GOV/MHB en VBM: “Rutte III trekt extra geld uit voor veiligheid. Daarmee kan na jaren van bezuinigingen worden begonnen met het repareren van de sector. Maar helaas ontbreekt het bij dit nieuwe  kabinet op dit terrein volkomen aan richting en samenhang.”

De Coalitie voor Veiligheid wijst erop dat de verschillende veiligheidsdisciplines in belangrijke mate afhankelijk zijn van elkaar. Ze hebben baat bij elkaars kennis, trainingsmogelijkheden en gezamenlijke analyses van veiligheidsproblemen. Het kabinet had een begin kunnen maken met meer centrale sturing. Bovendien is interne- en externe veiligheid diep verweven.

Voor een goed beeld van de veiligheidssector, raadt de Coalitie voor Veiligheid het nieuwe kabinet aan om meer en beter te luisteren naar de behoeften van haar mensen in het veld. Caroline Bonekamp (namens de VMHP): “Militairen, politiemensen, justitiemedewerkers, brandweermensen en boa’s weten waar onze zwaktes liggen en welke risico’s we lopen. Of het nu gaat om nieuwe dreigingen, onderbemensing of tekorten aan materieel: begin het herstel van de veiligheidssector met hun inzichten.”

De Coalitie voor Veiligheid wijst op de verantwoordelijkheid die de regering heeft om te zorgen voor een toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Gerrit van de Kamp (politievakbond ACP): “Het belang van veiligheid is nu evident. We hebben te maken met internationale spanningen en criminaliteit die zichzelf steeds vernieuwt. Maar ook wanneer we in rustiger vaarwater komen, is het belangrijk om scherp te blijven. Datgene dat beschermt wat we lief hebben, moeten we ten allertijden overeind houden.”

Van de Kamp geeft aan dat het herstel van de veiligheid niet vanzelf zal gaan: “De sector zal van ver moeten komen om te herstellen wat is afgebroken. Het is belangrijk dat Rutte III zich realiseert dat daar tijd overheen gaat. Met een financiële impuls staat niet alles meteen weer op de rails.“

Veiligheidsvisie

Begin dit jaar stelde de Coalitie voor Veiligheid al een Investeringsagenda Veiligheid. Deze werd, in de aanloop naar de verkiezingen, aangeboden aan de lijsttrekkers van politieke partijen. Hierop volgde een visie op veiligheid. In beide documenten werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak tot samenwerking in de hele veiligheidsketen en de (financiële) investeringen die daarvoor nodig zijn

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN