www.coalitievoorveiligheid.nl
Contact met ons

Coalitie voor Veiligheid scherp op wet over grensoverschrijdende criminaliteit in de Benelux

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wet om meer tegemoet te komen aan de behoeftes van de operatie bij grensoverschrijdende criminaliteit. De wet moet onder meer aanhoudingen in het grensgebied makkelijker maken. De Coalitie voor Veiligheid wil nu weten welke beroepsgroepen hieronder komen te vallen.

De wet moet goedkeuring en uitvoering mogelijk maken van een nieuw verdrag over politiesamenwerking in de Benelux. Het verdrag is een update van een Benelux-verdrag uit 2004. Hoewel de politie in de naam van het wetsvoorstel specifiek wordt benoemd, lijken de definities in het voorstel zelf ruimer te zijn.

Zo wordt er gesproken over ‘een persoon in de openbare dienst’ die aanhoudingen verricht. De CvV heeft gevraagd welke beroepsgroepen met die definitie worden bedoeld. Naast politiemensen, kunnen er in het internationale vervoer ook bijvoorbeeld boa’s actief zijn. Zij hebben de aanhoudingsbevoegdheid, maar onduidelijk is of het verdrag ook over hen gaat. Voor welke collega’s in de veiligheid het verdrag ook gaat gelden, de CvV onderstreept dat er altijd passende scholing, opleiding en begeleiding moet worden geboden. Waar wordt gesproken van het overdragen aan bevoegde opsporingsambtenaren, is ons advies om uit te werken welke opsporingsdiensten daarmee worden bedoeld.

Ook het vervoer waarin een aanhouding kan plaatsvinden, kan volgens de CvV concreter worden beschreven. Zo houdt de Koninklijke Marechaussee grenscontroles samen met de politie – aan de kust en in het binnenland. Onder de grenscontroles die zij houden, vallen ook voertuigcontroles. Onduidelijk is nu of bijvoorbeeld een aanhouding in een auto onder de nieuwe regels voor samenwerking in de Benelux gaat vallen.

Capaciteit

Uitwerking van het verdrag wordt volgens de tekst bepaald in samenwerking met de politie in België en Luxemburg. Vervolgens moet het nog worden toegepast. Dat maakt het lastig om in deze fase al te kunnen zien of er een extra beroep zal worden gedaan op collega’s in de veiligheid. De CvV heeft de minister gevraagd daar wel rekening mee te houden- door nu al te regelen dat bij extra werkdruk ook extra middelen beschikbaar komen.

Andere Europese landen

Tot slot heeft de Coalitie voor Veiligheid geadviseerd om soortgelijke aanpassingen zoals die in het Beneluxverdrag ook te maken in het verdrag over samenwerking met Duitsland (Het politieverdrag van Enschede). Met het Verenigd Koninkrijk lijkt het, vanwege de Brexit, lastiger om op eenzelfde manier afspraken te maken over de overtocht van aan te houden of aangehouden personen in schepen of vliegtuigen van en naar het Verenigd Koninkrijk. De CvV vraagt verder om de staten van Europa gezamenlijk afspraken te laten maken over dit type onderwerpen. Dat is wenselijker dan dat de verschillende lidstaten onderling bi-, tri- of meer laterale verdragen afsluiten met allerlei varianten en dito gevolgen voor collega’s in de veiligheid.

Bijlage:

Reactie consultatie

 

 

Terug naar overzicht