default image

Coalitie voor Veiligheid wijst Randstad op personeelsproblematiek veiligheidssectoren

8 mrt 2018,

Aanleiding voor de brief is het pleidooi van Van den Broek in de media voor een deltaplan voor personeel om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hierbij verwijst hij naar de sectoren zorg, onderwijs en techniek. Het valt de Coalitie voor de Veiligheid op dat Van den Broek de veiligheidssectoren in Nederland niet benoemt. Terwijl er ook in deze sectoren sprake is van een wervingsprobleem en een groot aantal vacatures. Alleen al Defensie heeft 15% vacatures op het militaire functiebestand. De komende jaren gaan meer dan 10.000 agenten met pensioen. Gevangenissen zijn onderbemand. Kortom, de wervings- en behoud problematiek in de veiligheidssectoren beginnen serieuze uitdagingen te worden voor de publieke sector en dus óók voor Nederland.

Marc de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) namens de CvV: “Onze ‘in the line of duty’-leden doen dagelijkse hun werk, vaak onderbezet, onder moeilijke omstandigheden. Wij constateren dat naast de erkenning van het belang van veiligheid voor onze economie de problematiek rondom de schaarste op de personeelsmarkt zich voornamelijk toespitst op de zorg en het onderwijs. Het gevolg hiervan is dat problematiek van de veiligheidssectoren in Nederland onderbelicht blijft en hierdoor niet de (politieke) aandacht krijgt die hard nodig is om ervoor zorg te dragen dat Nederland óók in de toekomst een welvarend land met een veilig werk en leefklimaat kan blijven.”

Lees hier de brief

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN