CvV plaatst kanttekeningen bij proef inzet militairen als BOA’s

CvV plaatst kanttekeningen bij proef inzet militairen als BOA’s

16 dec 2020, Personeelsvoorziening

In Oirschot worden militairen ingezet als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Ze worden op flexibele basis als reservist toegevoegd, zodat ze oproepbaar zijn als er extra mensen nodig zijn. De Coalitie voor Veiligheid is voorstander van uitwisseling van personeel, maar plaatst wel kanttekeningen bij de pilot.

In een brief van de CvV aan de staatssecretaris van Defensie Visser, benoemen we drie concrete punten:

  1. Uiteraard kun je alleen als BOA worden ingezet op het moment dat men hiervoor gekwalificeerd is.
  2. Een militair waarvan het contract afloopt moet op vrijwillige basis in diensttijd een opleiding tot BOA kunnen volgen. Het is namelijk zowel voor de werkgever als de militair van belang dat deze van werk naar werk wordt begeleid daar Defensie eigenrisicodrager is maar ook omdat met de vakbonden is afgesproken dat in het kader van het flexibel personeelssysteem militairen op ‘kosten van het Rijk’ in de gelegenheid worden gesteld om zich te kwalificeren voor werkzaamheden buiten Defensie.
  3. De proeftuin past goed bij hetgeen in het directeurenoverleg tussen Defensie, Justitie en Veiligheid en CvV is besproken om te onderzoeken of in het kader van personeelsuitwisseling verschillende disciplines bij elkaar op ‘snuffelstage’ kunnen gaan. Door op ‘snuffelstage’ te gaan kan een werknemer ‘in de keuken’ kijken en meelopen om te ervaren of een overstap naar een andere publieke veiligheidswerkgever interessant is. Dit laatste is zeker van toepassing op militairen die, veelal na een aantal jaren gediend te hebben, Defensie willen of moeten verlaten.

Lees de brief

Bekijk ook:
Coalitie voor Veiligheid wil betere samenwerking bij personeelsvoorziening

OOK INTERESSANT

bottombanner