CvV: snelle vaccinatie hulpverleners nodig, handhaving staat op het spel

CvV: snelle vaccinatie hulpverleners nodig, handhaving staat op het spel

3 feb 2021, Corona

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) vindt dat de (operationele) beroepsgroepen in de veiligheidssector op een zo kort mogelijke termijn gevaccineerd moeten worden. Spanningen in de samenleving lopen op en kwamen bij het instellen van de avondklok tot uitbarsting. Hierbij werd niet alleen de hulp ingeroepen van de politie, maar ook die van onder meer de BOA’s, de brandweer en pelotons van de Koninklijke Marachaussee.

Hulpverleners krijgen hier in toenemende mate mee te maken, met alle daarbij behorende risico’s voor hun gezondheid. Er is niet alleen de kans op besmetting met corona, maar ook eventueel langdurige uitval – terwijl openbare orde en veiligheid al zwaar onder druk staat en worden mogelijk niet meer handhaafbaar. Daarnaast is er het risico dat een deel van de hulpverleners zelf een superverspreider wordt.

Risico (operationele) veiligheidsprofessionals

De CvV wijst erop dat professionals in de veiligheidssector in hun dagelijks werk grote risico’s nemen. Politiemensen en BOA's krijgen te maken met burgers die later besmet blijken te zijn met het coronavirus. De aard van hun werk zorgt ervoor dat afstand houden lang niet altijd mogelijk is.

Ook bij de (vrijwillige) brandweer en binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er collega’s die zich ernstige zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, Penitentiare Inrichtingswerkers en overige medewerkers verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het coronavirus is zeer groot en er heeft inmiddels meerdere keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment, iedereen in quarantaine, is niet meer dan ‘actie op reactie’.

Brandweermensen staan soms (letterlijk) in de vuurlinie bij het bestrijden van ernstige calamiteiten. Naast het blussen van vuur worden ook levensreddende handelingen uitgevoerd, zoals reanimaties, het redden van mensen bij aanrijdingen, branden en dergelijke. Daarbij is er geen tijd om na te denken of een slachtoffer wel of geen coronavirus onder de leden heeft. Er dient snel en slagvaardig opgetreden te worden. Dat is wat de burger mag verwachten en op kan én mag rekenen. Ook in deze coronacrisis.

Het wordt dan ook hoog tijd dat deze beroepsgroepen nà de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn worden gevaccineerd.

> Lees de brief aan demissionair minister-president Rutte

OOK INTERESSANT

bottombanner

CONTACT OPNEMEN MET DE COALITIE VOOR VEILIGHEID

AANMELDEN