D66 wil af van verhoogde strafmaat bij beledigen ambtenaar in functie

D66 wil af van verhoogde strafmaat bij beledigen ambtenaar in functie

2 feb 2018,

“Onze leden signaleren en worden geconfronteerd met toenemend (verbaal) geweld, niet alleen richting onze hulpverleners, maar ook richting werknemers met een publieke taak zoals buschauffeurs, conducteurs en ambtenaren in algemene zin. In onze maatschappij wordt hier terecht verontwaardigd op gereageerd”, schrijft KVMO-voorzitter Marc de Natris namens alle bonden en belangenorganisaties uit de veiligheidscoalitie.

Verhinderen hulpverleners

Het respect voor ambtenaren neemt al lange tijd af en veel ambtenaren krijgen daar tijdens hun dagelijks werk mee te maken. Zo is het een wijdverspreid fenomeen dat hulpverleners worden gehinderd terwijl ze mensenlevens proberen te redden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Als er gehandeld moet worden, wil je niet in discussie. Waar in dit wetsvoorstel is het begrip van de overheid voor haar werknemers in het veld?”

Geen extra bescherming

De coalitie begrijpt de achterliggende van het wetsvoorstel niet. De gehele Tweede Kamer is van mening dat ‘aso’ gedrag ten opzichte van onze hulpverleners en ambtenaren in algemene zin niet kan en mag worden getolereerd. Maar tegelijkertijd wordt met dit wetsvoorstel het signaal afgegeven dat de wetgever de extra bescherming voor ambtenaren in algemene zin niet belangrijk meer vindt. ‘Blijf met je poten af van onze hulpverleners’ (inclusief ambtenaren) is straks een holle frase: bij een overtreding volgens artikel 267 Wetboek van Strafrecht (belediging van een ambtenaar in functie) wordt dan dezelfde strafmaat toegepast als bij een normale belediging, onder het mom: werknemers met een publieke taak moeten tegen een stootje kunnen.

Verkeerd signaal

De coalitie vindt dit wetsvoorstel niet alleen een verkeerd signaal aan de samenleving maar ook een negatief signaal aan (voormalige) ambtenaren. Staat de Kamer nog wel pal achter dienaren van de Staat als hen de extra bescherming  wordt ontnomen die nu nog wel van kracht is? De normalisatie van de rechtspositie van de ambtenaar moet niet leiden tot een verminderde bescherming. Aan hen worden als ambtenaar terecht extra eisen gesteld wat betreft bijvoorbeeld hun integriteit. De huidige extra bescherming die het strafrecht hen daarbij nu nog biedt, is het minste wat daar tegenover moet staan.

Bespreking initiatiefwet in de kamer

De door D66 voorgestelde wijzing van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES richt zich op majesteitsschennis en belediging van bevriende staatshoofden (34 456). Hieronder valt ook artikel 267 (Wetboek van Strafrecht) waarin staat dat bij het beledigen van een ambtenaar in functie de gevangenisstraf met een derde kan worden verhoogd. Op 5 februari wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer.

Lees ook:

Media:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN