Hoop en perspectief

Hoop en perspectief

21 dec 2020, Blogs

Aan een bijzonder jaar komt een einde. Toen we op 1 januari jl. onze dierbaren gelukkig nieuwjaar wensten konden we niet bevroeden dat corona de samenleving en onze levens zo zou veranderen. Dit laatste is zeker van toepassing op de komende weken. Helaas heeft in tegenstelling tot het voorjaar de intelligente 'lockdown' niet het door ons allen gewenste resultaat opgeleverd. De 'corona sloophamer' moet nu het tij gaan keren met alle gevolgen van dien voor de aanstaande feestdagen en de eerste weken van 2021.

Veilig Oud en Nieuw

Ondanks de opgelegde beperkingen wil ik iedereen fijne en creatieve feestdagen toewensen. Creatief in de zin van hoe we elkaar toch (digitaal) kunnen blijven ontmoeten en elkaar een hart onder de riem kunnen steken als dit nodig is. Oók Oud en Nieuw zal dit jaar anders verlopen. Knallend en samen het Nieuwe Jaar in is op 2021 niet van toepassing. Voor veel van onze handhavers betekent dit echter niet dat zij met hun geliefden thuis kunnen zitten. Zij zullen op straat de orde moeten handhaven want ongetwijfeld zullen er mensen zijn die vinden dat ze 'knallend' het Nieuwe Jaar in moeten gaan. Ik hoop dat ik ongelijk krijg en dat eenieder er samen met zijn geliefden er veilig het beste van gaat maken. Oók in de zorg zullen velen tijdens de feestdagen extra diensten moeten draaien om patiënten de zorg te geven die zij nodig hebben. We vinden dit allemaal vanzelfsprekend maar vergeten vaak de offers die het zorgpersoneel hiervoor moet brengen. Ook voor militairen die op missie zijn, geldt dat de 'lockdown' van hun thuisfront extra zwaar zal zijn, omdat zijn niet bij hun dierbaren kunnen zijn.

Midterm2021

Een bijzondere tijd vraagt zoals ik hierboven schreef om creativiteit. Bij de marine is het de traditie om halverwege een lange vaarperiode de 'midterm' te vieren. Een feest waar de commandant en de jongste matroos zittend op een balk boven een bad met water de (midterm) balk samen doorzagen. Wat zou het mooi zijn als we in het komende bijzondere jaar niet het begin maar de midterm op 30 juni/1 juli samen kunnen vieren. Een zomerfeest, al dan niet met vuurwerk, waarin we de boze cororonageesten verjagen. Het zou een mooi vooruitzicht en perspectief kunnen zijn in de donkere dagen rond de Kerst.

Hoop en perspectief

Ik hoop dat we met zijn allen rustig, veilig en gezond de komende feestdagen doorkomen en dat we na een stil begin we met zijn allen tijdens de 'midterm' kunnen vaststellen dat het alsnog een knallend jaar is. Een jaar waarin corona wordt overwonnen en ons leven weer kan worden opgepakt. Ik wens u allen dan ook een gezond en mooi 2021 toe.

Marc de Natris
Vice-voorzitter Coalitie voor Veiligheid

UPDATE 23/12: De Coalitie voor Veiligheid heeft het Veiligheidsberaad in een brief gevraagd het voorstel te steunen voor een alternatief O&N-feest in de zomer (midterm2021). Mits we corona dan de kop hebben ingedrukt. Beloon goed gedrag vd meerderheid die niet vindt dat ze 'knallend' nieuwjaar in moeten.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN