Maak veiligheid en rechtsstaat prioriteit van nieuwe kabinet

Maak veiligheid en rechtsstaat prioriteit van nieuwe kabinet

23 jun 2021, Uncategorized

Het totale vraagstuk van veiligheid en rechtsstaat moet één van de belangrijkste prioriteiten van het nieuwe kabinet moet zijn. Dat schrijft de Coalitie voor Veiligheid aan de informateur en de hoofdrolspelers in het formatieproces. CvV-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Anders voorzien wij een samenleving die meer en meer onder spanning komt te staan door tegenstellingen, onevenwichtige (sociale) verhoudingen, escalatie van geweld en een overheid die in toenemende mate tegenover de burger en samenleving komt te staan. Veel van onze leden maken zich dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en roepen op tot een flinke koerswijziging van het politieke denken om verdere verslechtering te voorkomen”

In haar brief pleit de CvV voor Europese en internationale samenwerking, op basis van een gezamenlijke visie en agenda, passend bij de huidige internationale geopolitieke verhoudingen. Daarnaast wil de CvV dat er weer geïnvesteerd wordt in de de sector veiligheid. De afgelopen jaren zijn de verschillende onderdelen geconfronteerd met bezuinigingen, waardoor er ingeboet is op kwaliteit en en kwantiteit van de dienstverlening. Daarbij speelt ook de onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende sectoren. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Gaten worden met gaten opgevuld, al dan niet in een ander onderdeel van de veiligheidsketen. Tegelijkertijd wordt er, door ontwikkelingen in technologie en criminaliteit, juist een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de sector.
Verder benadrukt de CvV dat het noodzakelijk is, zowel voor de medewerkers als voor de samenleving, dat het werk in de sector zo aantrekkelijk, gezond en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Om zo ook recht te doen aan het zware werk dat gedaan wordt in de veiligheidssector.

De CvV dringt er om deze redenen nadrukkelijk op aan om het budget voor de sector veiligheid weer mee te laten groeien met het BBP en de opgelopen achterstanden van de afgelopen jaren weg te werken. Om op die manier te bouwen aan een veilig Nederland.

Lees hier de hele brief

OOK INTERESSANT

bottombanner

CONTACT OPNEMEN MET DE COALITIE VOOR VEILIGHEID

AANMELDEN