www.coalitievoorveiligheid.nl
Contact met ons

Misstanden moeten veilig kunnen worden gemeld

Collega’s in de veiligheidssector moeten misstanden en onvolkomenheden altijd intern kunnen melden, zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden. De Coalitie voor Veiligheid (CvV) wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid daarvoor instaat. Uit onderzoek van de ‘Commissie WODC III’ bleek deze week dat een klacht van een WODC-medewerker over de beïnvloeding van onderzoeken van dat instituut niet correct is behandeld. Voor de directeur van dat instituut was dit reden om op te stappen.

“Een gezonde hoeveelheid tegenspraak in een veilige omgeving, daar staan wij voor als Coalitie voor Veiligheid”, zegt Marcel Smit die als voorzitter van Justitievakbond Juvox is aangesloten bij de CvV. “Het onderzoek van de commissie toont aan dat er niet voldoende veiligheid is geboden en de medewerker die te goeder trouw problemen aankaart niet kan rekenen op anonimiteit. De CvV wil dat de minister ervoor instaat dat dit verandert.” Medewerkers moeten worden gewaardeerd op basis van hun expertise. Smit: “Als zij professioneel en met passie hun vak uitoefenen en daarbij op onvolkomenheden of misstanden stuiten, dan moeten zij intern gehoor kunnen vinden. Meldingen mogen niet worden weggemoffeld en collega’s mogen niet de mond worden gesnoerd, omdat het qua beleid even niet uitkomt.”  De Coalitie voor Veiligheid vindt dat organisaties in de veiligheidssector ‘veiligheid’ niet alleen met de mond moeten belijden. Ze moeten dat ook bieden aan hun werknemers. Als zij problemen melden, hoor je die serieus in behandeling te nemen en de betreffende werknemer er niet op af te rekenen.

Bij de klacht over de beïnvloeding van WODC-onderzoeken die door de commissie werd onderzocht, kan in geval van beïnvloeding de inhoud van de onderzoeken ter discussie komen te staan en mogelijk ook beleidsconclusies die daaraan zijn verbonden. Het rapport van de ‘Commissie WODC III’ is het eerste van een reeks onderzoeken naar de casus. Er volgen nog onderzoeken van de WODC-commissies I en II.

Terug naar overzicht