www.coalitievoorveiligheid.nl
Contact met ons

Nederland niet klaar voor veiligheidssituatie bij Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) kan forse gevolgen hebben voor de veiligheid van Nederland. Daarvoor waarschuwt de Coalitie voor Veiligheid (CVV)- een collectief van organisaties uit de veiligheid. “We willen dat alles gereed wordt gemaakt om de impact van een Brexit op te kunnen vangen. Maar als het om veiligheid gaat, neemt de regering een passieve houding aan”, zegt voorzitter Marc de Natris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), namens de CVV.

Dat veiligheidsrisico’s dreigen als gevolg van de Brexit komt voor een groot deel doordat de grenzen van de EU dan verschuiven. Gerrit van de Kamp (voorzitter politievakbond ACP): “Ons land ligt straks aan de rand van de EU en we mogen onze ogen niet sluiten voor wat dat betekent.”

Koninklijke Marechaussee

Met de Brexit krijgen reizigers een andere status. Het VK zal dan als een ‘derde land’ worden beschouwd. Dat heeft gevolgen voor zowel maritieme als luchtvaart grensbewaking. Er zullen meer controles zijn, wat weer leidt tot langere wachttijden bij de grens. Om die situatie te voorkomen is meer capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMAR) nodig. Een grote uitdaging, om dat er nu al onvoldoende capaciteit is. Een groot aantal marechaussees is de afgelopen jaren overgestapt naar de politie en de douane vanwege de aanzienlijk betere arbeidsvoorwaarden. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat er meer vluchtelingen per vrachtverkeer via Nederland ongezien het VK proberen te bereiken. Als deze vluchtelingen worden ontdekt, worden zij overgedragen aan de marechaussee. Op dit moment is uitwisseling van informatie tussen Nederland en het VK goed geregeld omdat men in elkaars systemen kan kijken. Dit is straks echter niet meer mogelijk en zal informatie via Interpol en liaisons verkregen moeten worden Dit kost extra tijd, geld en personeel. Voor bovenstaande extra taken krijgt de KMAR extra geld toebedeeld vanuit het ministerie van J&V. Echter, vanwege de huidige, krappe arbeidsmarkt is nieuw personeel niet beschikbaar en/of nog niet opgeleid.

Kustwacht

Na Brexit komt Nederland aan de buitengrens van ‘Schengen’ te liggen en dat betekent dat Europese instanties zich meer met de Noordzee grens zullen gaan bezighouden. De verwachting is dat de samenwerking tussen De Nederlandse en Britse Kustwacht niet in negatieve zin zal veranderen. Aan beide kanten van de Noordzee is naar elkaar toe uitgesproken om zo pragmatisch mogelijk om te gaan met eventuele juridische uitdagingen in het maritiem domein.

Desondanks zal de Brexit wel degelijk gevolgen hebben voor het scheepvaartverkeer op de Noordzee. Zo zullen er niet alleen meer schepen in de ankervakken moeten liggen, maar deze zullen er ook langduriger liggen vanwege het feit dat Nederland de buitengrens wordt. Dit kan tot problemen gaan leiden omdat vanwege het ruimtegebrek op de druk bevaren Noordzee het aantal ankervakken beperkt is. Een andere uitdaging ligt in de verwachte toename van smokkel van goederen. Het is niet ondenkbaar dat er smokkel van drank, sigaretten enz. gaat plaatsvinden als de prijzen ervan substantieel gaan verschillen.

Politie

Net als voor de KMAR geldt voor de politie dat men zich grote zorgen maakt over de uitwisseling van informatie na de Brexit. De verdere impact van Brexit laat zich nog niet goed inschatten. Men wil eventuele problemen die gaan ontstaan oplossen met noodmaatregelen. “Deze ’de kat uit de boom kijken’-oplossing is misschien een praktische maar geen structurele aanpak. De tijd zal het leren hoeveel extra capaciteit eventueel nodig is”, zegt Van de Kamp.

Douane

Na een Brexit is er een grotere kans op invoer van illegale goederen vanuit het VK omdat men daar de grote toename van douanecontroles niet aan zal kunnen. Het VK moet immers vanaf het moment van uittreding uit de EU alle douanecontroles zelf doen, ook van goederen die worden doorgevoerd vanuit EU landen. Omgekeerd zijn er ook verwachtbare problemen: in Nederland zijn extra douanecontroles nodig van goederen uit het VK. Hiervoor ontbreekt op dit moment echter de capaciteit bij de douane.

Maatregelen

De Brexit zal in algemene zin tot gevolg hebben dat het aantal VTE´en bij de Politie, Douane en Defensie zal moeten worden uitgebreid. Vooruitlopend op de Brexit hebben departementen extra geld toebedeeld gekregen om de uitbreiding van de formatie te kunnen bekostigen. Maar al voordat een Brexit speelde was er zowel bij Defensie als de politie sprake van een groot aantal vacatures. Met het extra geld is schaars personeel vanuit de ene sector naar de andere sector overgestapt maar dit heeft niet geleid tot een uitbreiding van het personeel.

De Natris: “We betwijfelen of de veiligheidssectoren op dit moment klaar zijn om de gevolgen van de Brexit op te vangen. Volgens ons als Coalitie voor Veiligheid neemt de regering een te afwachtende houding aan, met als gevolg dat de impact op de veiligheid in Nederland aanzienlijk zal zijn, zeker bij een ‘harde’ Brexit.” De CVV heeft minister van Defensie Bijleveld en minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus dan ook per brief gevraagd om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen die in een ‘worst case scenario’ (harde Brexit) nodig zijn zodat de impact op de veiligheid in Nederland zo klein mogelijk is.

Lees ook

Telegraaf: ’Leger, politie en douane niet klaar voor Brexit’

Bijlage

Terug naar overzicht