Rutte reageert op waarschuwingen Coalitie voor Veiligheid

Rutte reageert op waarschuwingen Coalitie voor Veiligheid

29 jan 2018,

Minister-president Mark Rutte heeft de Coalitie voor Veiligheid in een brief persoonlijk laten weten dat het nieuwe kabinet veel waarde hecht aan veiligheid. Zo wordt er geld geïnvesteerd in de veiligheidsketen en is er een raad ingesteld waarin alle veiligheidsonderwerpen aan bod komen. Deze ‘Raad voor Veiligheid en Inlichtingen’ is een onderraad van de ministerraad. Rutte reageert met zijn brief op de waarschuwingen die de Coalitie voor Veiligheid uitte bij het aantreden van de nieuwe regering.

Rutte spreekt bovendien namens het kabinet zijn waardering uit “voor alle vrouwen en mannen die zich dag in dag uit inzetten om Nederland veilig te houden. Dank voor uw brief en uw betrokkenheid bij het functioneren van het Nederlands veiligheidsapparaat.”

Op de goede weg

Het instellen van een Raad voor Veiligheid en Inlichtingen, een internetconsulatie (waaraan de Coalitie voor Veiligheid vanzelfsprekend een bijdrage levert) en oog voor de samenhang tussen nationale en internationale veiligheid. Al deze initiatieven laten volgens de Coalitie voor Veiligheid zien dat het kabinet bereid is om stappen te zetten.

Beleid gaat niet ver genoeg

Tegelijkertijd is er nog steeds veel versnippering in het veiligheidsdomein. Veiligheidsorganisaties kunnen nog veel van elkaar leren en op meer fronten samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk nieuwe veiligheidsontwikkelingen te analyseren en de aanpak daarvan af te stemmen. Er kan meer samengewerkt worden op het gebied van kennisdeling, uitwisseling van personeel en opleidingen. En er wordt nog altijd onvoldoende gebruik gemaakt van de expertise van de professionals in het veld.

Ook de door ons genoemde investeringen van 4,5 miljard worden bijlange na niet gehaald. Bovendien vereist een goede visie op veiligheid dat er richting wordt bepaald. Dat er een koers wordt uitgezet. Dat er centraal wordt gestuurd. Dat gebeurt in het huidige beleid nog onvoldoende. Als Coalitie voor Veiligheid zullen we hierop blijven wijzen. Want voor een toekomstbestendige veiligheidssector moet echt nog een flinke slag worden gemaakt.

Bijlage:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN