Veiligheidssector moet moderner

Veiligheidssector moet moderner

11 apr 2017,

De veiligheid in Nederland is ernstig gedateerd. Daarvoor waarschuwt de Coalitie voor Veiligheid informateur Edith Schippers en de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Voorzitter van Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV/MHB) Ruud Vermeulen: “Terroristen en misdaadorganisaties verbeteren hun methodes en passen zich aan, terwijl veiligheidsdiensten blijven hangen in de 20e eeuw. Met die groeiende achterstand, nemen we onverantwoorde risico’s.”

De Coalitie voor Veiligheid ziet een verouderde technologie en werkwijze in de veiligheidssector. Een aantal symptomen daarvan zijn een trage reactietijd, langs elkaar heen werken en het missen van signalen uit het veld. Alle drie zijn funest voor goed veiligheidswerk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Criminelen zijn vaak ‘first adapters’ van nieuwe technologie, waardoor criminaliteit zich steeds sneller ontwikkelt naar nieuwe vormen. Ondertussen hebben politie, Openbaar Ministerie en andere veiligheidsorganisaties juist veel tijd nodig om zich aan te passen door bureaucratie, knellende wetgeving, versnippering en oude structuren. Bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben de diensten nog verder op achterstand geplaatst.

“De handen moeten ineen worden geslagen om dit te verbeteren”, aldus Marcel Smit van Justitievakbond Juvox. “Ministeries en veiligheidsorganisaties moeten van hun eigen eiland afkomen om een forse verbeterslag te maken. Het nieuwe kabinet moet daarom fors investeren in betere samenwerking, mensen en middelen voor de hele veiligheidsketen, van boa’s tot defensie”. Vandaag heeft de Coalitie voor Veiligheid een visiedocument met deze boodschap verstuurd aan informateur Schippers en de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Meer samenwerking

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Waar het op dit moment aan ontbreekt, is een gezamenlijke analyse van veiligheidsdreigingen, hoe deze te voorkomen zijn en hoe er effectief op gereageerd kan worden. Een voorbeeld binnen de cybercriminaliteit is ransomware waarbij met digitale blokkades wordt gechanteerd en ‘losgeld’ wordt geëist. Er is een sterke toename van bedrijven, burgers, maar ook overheidsorganisaties en ziekenhuizen die door deze aanvallen worden getroffen. Onlangs kreeg ook de Tweede Kamer ermee te maken. Maar waar de dader bij een ‘echte’ gijzeling een hoog risico loopt om gepakt en gestraft te worden, ligt dat heel anders bij het gebruik van ransomware. Criminelen kunnen daarmee relatief eenvoudig heel veel geld verdienen terwijl zij hun identiteit afschermen. De pakkans is daardoor gering. Om de identiteit van de daders te achterhalen, hen op te sporen en te veroordelen zijn grote investeringen nodig in nieuwe (digitale) opsporingsmethoden en in goed opgeleid personeel. Om snel en met succes te kunnen reageren moeten veiligheidsorganisaties bovendien het probleem gezamenlijk analyseren en hun kennis en informatie op het gebied van cybercriminaliteit veel beter met elkaar delen. Ook denken wij aan het verzorgen van opleidingen in ketenverband (defensie, politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak, boa’s, etc.). Dit levert inzicht en kennis op over de aanpak, werkwijze en complexiteit waarmee partijen te maken krijgen. Uiteraard is ook internationale samenwerking nodig. Als iedere organisatie zelf probeert het wiel uit te vinden gaat er kostbare tijd en geld verloren.”

Hetzelfde geldt voor de bestrijding van terreur. Willen we aanslagen verijdelen en terroristen op kunnen pakken, dan moet informatie-uitwisseling optimaal geregeld zijn. We willen niet achteraf de conclusie trekken dat signalen zijn blijven liggen of niet op de juiste plek terecht zijn gekomen.

Inhaalslag

Om de inhaalslag die nodig is in de veiligheidsketen mogelijk te maken, adviseren de bonden het komende kabinet onder andere om het volgende te doen:

  • Opzetten van een ‘denktank Veiligheid’ om onderzoek, strategie, visie en kennis en ervaring van de professionals op de werkvloer beter en sneller met elkaar te verbinden
  • Informatiedeling tussen veiligheidsorganisaties fors verbeteren
  • Kijk waar opleidingen (o.a. op het gebied van nieuwe veiligheidsontwikkelingen) in ketenverband kunnen worden vormgegeven
  • Stem de technische hulpmiddelen en systemen van de veiligheidsorganisaties beter op elkaar af
  • Fors investeren in mensen en nieuwe middelen. Daarvoor is de komende kabinetsperiode in totaal 4,5 miljard euro nodig.
  • De aanpassingen zijn nodig om criminaliteit en andere veiligheidsdreigingen in Nederland tegen te gaan en te voorkomen dat we deze importeren vanuit het buitenland. Maar ook om een volwaardige partner in Europa en de wereld te zijn. Zeker de laatste jaren zien we hoe eenvoudig conflicten in het buitenland hun weg vinden naar Nederland.

Scherp op veiligheid

Het is van het grootste belang voor alle Nederlanders dat de overheid zorgdraagt voor hun veiligheid. Als samenwerkingsverband van bonden uit het veiligheidsdomein is de Coalitie voor Veiligheid dé spreekbuis van professionals in het veld. Wij zien het daarom als onze taak om een nieuw kabinet scherp te houden op veiligheid en aan te geven wat er nodig is om die veiligheid sterk en up to date te houden. We houden ons daarbij aanbevolen voor een adviesgesprek over dit onderwerp tijdens de formatierondes.

Brief informateur
In de media

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN