Wij vragen politieke partijen te investeren in veiligheid!

Wij vragen politieke partijen te investeren in veiligheid!

6 feb 2017,

Een korte inleiding en welkomstwoord door Marc de Natris (Koninklijke Vereniging van Marineofficieren) werd gevolgd door sprekers als majoor landmacht Niels van Woensel, politieman Maarten Brink en Marcel Smit van Justitievakbond Juvox die de effecten van de bezuinigingen in het kort verwoordden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp en Jean Debie (defensievakbond VBM) gaven weer wat de investeringsagenda inhoudt waarna deze werd overhandigd aan de aanwezige lijsttrekkers.

   

De zaal was gevuld met veiligheidscollega’s, velen in uniform. Dat de verbondenheid tussen de onderlinge sectoren groot is, bewees wel het feit dat iedereen door elkaar zat en met elkaar in gesprek was over de effecten van de bezuinigingen. Ook over het belang van samenwerking waren alle aanwezige veiligheidscollega’s het eens. Vanuit de passie voor het werk en het verantwoordelijkheidsgevoel wilden zij samen duidelijk maken aan de politiek dat zij zich nu echt moeten gaan inzetten om de veiligheid in Nederland te stabiliseren en beheren. Zodra het mogelijk was om met de lijsttrekkers in gesprek te gaan, werden deze omringd door de vele veiligheidscollega’s die hen met voorbeelden probeerden te doordringen van de ernst van de huidige situatie. Dat er niet alleen voor nu, maar ook voor later, altijd geld beschikbaar is om de veiligheid voor ons allemaal te waarborgen. Met een groepsfoto van de veiligheidscollega’s op de treden van de binnenplaats van Nieuwspoort, vlak naast het gebouw van de Tweede Kamer, werd deze dag afgesloten. Het begin van een mooie en noodzakelijke samenwerking.

   

   

Investeren in veiligheid staat bij veel politieke partijen in de partijprogramma’s beschreven. Daarom dringt de Coalitie voor Veiligheid erop aan de noodzaak van de veiligheid in te blijven zien en daarin voldoende te blijven investeren. De staat waarin de veiligheid van ons land verkeert, is zeer wankel te noemen en de noodzaak deze te stabiliseren is ongekend hoog. Met het aanbieden van de Investeringsagenda Veiligheid wil de Coalitie voor Veiligheid een boodschap afgeven aan de burger die straks gaat kiezen en de politici die gekozen worden. Daarnaast stelt de Coalitie voor Veiligheid graag haar kennis en kunde ter beschikking om te komen tot een nieuw veiligheidssysteem. Er zijn al heel wat vakbonden en belangenorganisaties aangesloten bij de Coalitie maar zij vraagt de andere partijen zich ook aan te sluiten om samen de strijd voor veiligheid te blijven voeren.

   

   

Investeringsagenda Veiligheid

Investeringsagenda Veiligheid

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN