Willekeur veiligheidsregio’s nadelig voor BOA’s en brandweermensen

Willekeur veiligheidsregio’s nadelig voor BOA’s en brandweermensen

28 mei 2020,

Sinds het uitbreken van de covid-19 pandemie zijn er door de landelijke overheid besluiten genomen in het kader van de veiligheid van de Nederlandse bevolking. Bij de uitwerking is een belangrijke rol weggelegd voor de 25 veiligheidsregio’s. Dat heeft grote betekenis voor BOA’s, die de wet- en regelgeving handhaven. Maar ook voor brandweerpersoneel ondervindt hier problemen van.

Brandweer

Brandweermensen maken zich al geruime tijd zorgen over hun veiligheid, de inzetprocedures en protocollen- zeker waar die gaan over de inzet bij reanimaties, het afhijsen van patiënten en het veilig afstand houden. In de ene veiligheidsregio krijgen zij bijvoorbeeld geen toestemming voor aanvullende zorgtaken in de nabijheid van corona-patiënten, terwijl in de andere veiligheidsregio juist wordt gevraagd om ondersteunende werkzaamheden in zorghotels met corona-patiënten. Ook het uitrukken in een blusvoertuig met 6 brandweermensen dicht op elkaar was eerst heel vertrouwd, maar vormt nu een gezondheidsrisico- waarbij aanvullende beschermingsmiddelen soms worden geweigerd.

BOA

De aansturing van de BOA’s gebeurt, in tegenstelling tot de politie, door de lagere (gemeentelijke) overheid en ook daarin zitten grote verschillen. Toezichthouders per regio zijnbepalend voor het al dan niet toestaan van uitrusting. Zo kan het gebeuren dat de gemeente ‘s-‘s-Hertogenbosch BOA’s wél bewapend zijn maar dit op ‘last van het ministerie, gesteund door de burgemeester’ moeten inleveren. Terwijl amper 35 kilometer verderop, in Tilburg, de burgemeester er juist voor pleit om over te gaan tot bewapening van de BOA’s.

De overheid is als opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers die werkzaamheden dienen uit te voeren. De samenleving vraagt zeker op dit moment veel van vitale beroepsgroepen zoals brandweer en de BOA’s. De CvV wil dat er verantwoord met hen wordt omgegaan. De centrale – en decentrale overheden zijn dat verplicht aan deze vitale beroepsgroepen.

Aanbevelingen

De CvV dringt aan op één landelijk beleid voor de uitvoering bij de veiligheidsregio’s, één lijn voor de inzet van (vrijwillige brandweer), gedegen opleiding, examinering en periodieke toetsing en verdedigingsmiddelen voor BOA’s.

Bijlage

Brief van de Coalitie voor Veiligheid aan Veiligheidsberaad-voorzitter Bruls 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN