Zagen aan stoelpoten politie en krijgsmacht is niet zonder risico

Zagen aan stoelpoten politie en krijgsmacht is niet zonder risico

28 jul 2020,

Het is onvoorstelbaar hoe lichtzinnig we omspringen met veiligheid in een samenleving die steeds meer onder hoogspanning komt te staan. Nooit eerder maakte ik mee dat het functioneren van de politie over de volle breedte ter discussie werd gesteld. Veelal zonder weging van de feiten of enige distantie. Dit gebeurde begin deze zomer, in dezelfde weken waarin het kabinet toezeggingen aan de NAVO introk. Bij mij rijst dan ook de vraag: beseffen media, politiek en de burger zich wel wat hiermee te grabbel wordt gegooid?

In alle tumult van demonstraties over racisme, coronamaatregelen en boerenprotesten zouden we bijna vergeten waarvoor we een politie hebben. De politie schept orde waar chaos dreigt. De politie handhaaft de wet en voorkomt daarmee wetteloosheid. Dat er altijd ruimte is voor verbetering, staat buiten kijf. Maar weet wat je aanricht als je de gehele organisatie ter discussie stelt, inclusief haar geweldsmandaat en de mensen die uitvoering geven aan het werk.

Geruisloos, maar eveneens schadelijk, werd onlangs door minister van Defensie Bijleveld meegedeeld dat het kabinet niet gaat voldoen aan de afspraak om met het defensiebudget richting de 2% van het BNP te groeien. Met de oprichting van de NAVO sprak een groep landen 70 jaar geleden af dat een aanval op de een voortaan gelijk zou staan aan een aanval op ons allen. Als we dat voornemen serieus nemen en als we onze eigen vrijheid en veiligheid serieus nemen, dan zullen we moeten gaan inbrengen wat we beloofd hebben. In Duitsland leidde het niet-halen van de NAVO-norm er al toe dat de Amerikaanse president Trump zijn soldaten uit het land terugtrok. We zijn dus gewaarschuwd.

Op een of andere manier lijken we in Nederland te denken dat een krijgsmacht niet echt nodig is. Dat we in Europa immuun zijn voor oorlogen en conflict. Maar je hoeft maar naar voormalig Joegoslavië in de jaren ’90 te kijken of naar Oekraïne in het afgelopen decennium en je weet dat het ook op ons continent nog steeds goed fout kan gaan. Om nog maar te zwijgen van conflicten buiten Europa, die ook hier worden gevoeld, en de noodzaak van het beschermen van wereldwijde handel. Het nieuwe excuus van Nederland is dat er geen geld is voor defensie vanwege de hoge corona-uitgaven. Maar slaat dat virus niet wereldwijd toe? Wat stelt de NAVO nog voor als alle landen die erin zitten vanwege corona het bijltje erbij neergooien?

Of het nu om de politie of defensie gaat: het is wrang dat meestal pas duidelijk wordt wat we hebben verspeeld als de nood aan de man is en blijkt dat er geen of nauwelijks meer een beroep op onze veiligheidsdiensten kan worden gedaan. Er is een economische storm op komst, die mogelijk gepaard gaat met grote onrust. Zo’n moment zou dus wel eens dichterbij kunnen zijn dan menigeen nu denkt.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN