Mission statement

OVER ONS

Mission Statement

In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld.

De CVV houdt zich onder meer bezig met het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse overheid op het gebied van veiligheidsvraagstukken die grensoverschrijdend kunnen zijn teneinde deze vrijheid en veiligheid te borgen.

Dit advies komt tot stand door de inbreng van diverse specialisten in het veiligheidsdomein.

De CVV weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken gebaseerd op drie waarden:

‘Deskundigheid, Gedrevenheid en Betrokkenheid’.

Eenieder die gebruik wil maken van onze kennis en kunde kan een beroep op ons doen.

Coalitie-voor-Veiligheid-1-870x381

CONTACT MET DE COALITIE VOOR VEILIGHEID?

Contact