www.coalitievoorveiligheid.nl
Contact met ons

Coalitie voor Veiligheid bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

30 januari 2020

Het bestaan van de Coalitie voor Veiligheid (CvV) is op 30 januari 2020 bekrachtigd met het tekenen van een oprichtingsakte bij de notaris. Daarmee is het samenwerkingsverband van vakorganisaties in de sector veiligheid officieel vastgelegd. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Defensie, politie, boa, justitie brandweer en andere disciplines uit de veiligheidssector hebben veel gemeen. We staan voor de veiligheid en hebben een goed beeld van wat daarvoor nodig is. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. We kijken over sectoren en schotten heen, we maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.”

Lees meer